ติด obd2 เกจ

เกจ OBD2 X50 pro

ติดเกจวัดน้ำและความร้อน OBD2 ด้วยตัวเอง

0

รถรุ่นใหม่ๆ มักจะไม่มีเกจวัดอุณหภูมิหม้อน้ำมาให้ จะมีเพียงสัญญาณไฟเตือนซึ่งจะติดก็ต่อเมื่อความร้อนขึ้นสูงหรือ overheat ไปแล้ว ซึ่งถ้ารถมีความผิดปกติขึ้นมาทำให้อุณหภูมิหม้อน้ำสูงแต่ยังไม่มากพอที่ไฟจะติด เราจะไม่มีทางรู้ได้ก่อนเลย ดังนั้นหลายคนจึงนิยมการติดเกจวัดเพิ่มเข้าไป ในสมัยก่อนมักจะใช้วิธีการติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วโยงสายมาไว้ในรถ แต่ปัจจุบันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมาก เพราะรถตั้งแต่ปลาย 1990s จะมี port เชื่อมต่อที่เรียกว่า […]

You cannot copy content of this page